Zadanie

Opracujcie krótko temat tak, żeby następnie (podczas zwiedzania obozu) móc go przedstawić grupie. 

Znajdując się w niżej wymienionych miejscach Brzezinki, na podstawie tekstów i źródeł, opowiedzcie grupie co działo się tam z dziećmi deportowanymi do obozu:

 • Rampa wyładunkowa 
 • Część B II f (szpital) 
 • Pomnik poświęcony Romom w Birkenau 
 • Ruiny krematorium III

 

 

 

Pytania pomocnicze:

 • Dlaczego naziści deportowali i zamordowali miliony dzieci i młodzieży?
 • Ile dzieci i młodzieży przybyło do KL Auschwitz? Proszę podać przykłady liczbowe (ogółem, poszczególne grupy).
 • Dlaczego szczególnie trudno o dokładne informacje o dzieciach w obozie? 
 • Z jakich krajów przyjeżdżały żydowskie dzieci i młodzież?
 • Dlaczego założono obóz rodzinny Theresienstadt w Brzezince i jakie panowały w nim warunki?
 • Dlaczego założono obóz cygański? Jakie panowały tam warunki?
 • Kiedy, skąd i dlaczego naziści deportowali polskie dzieci i młodzież do obozu? Jak były one tam traktowane? Zlokalizujcie miejsca ich cierpienia w obozie macierzystym i w Brzezince.
 • Co wiadomo o dzieciach deportowanych do obozu z ZSRR?
 • Jak SS traktowało kobiety w ciąży i dzieci narodzone w obozie? Jakie robiło różnice między poszczególnymi grupami i dlaczego?
 • Jakie były ogólne warunki bytowe dzieci w obozie? Kiedy i dlaczego utworzono bloki dziecięce? Jakie prace musiały wykonywać dzieci?
 • W jaki sposób dorośli więźniowie mogli pomagać przebywającym w obozie dzieciom?