Zadanie

Opracujcie krótko temat tak, żeby następnie (podczas zwiedzania obozu) móc go przedstawić grupie. 

Przy krematorium w Brzezince opiszcie własnymi słowami proces zagłady. 

Odwiedźcie pozostałości „Kanady“ i opowiedzcie grupie o sposobach wykorzystania mienia zagrabionego mordowanym Żydom.

Pytania pomocnicze

  • Jaka była geneza i ideologiczna motywacja rozbudowy obozu Auschwitz-Birkenau przekształcenia go w obóz zagłady?
  • W jakim okresie do Auschwitz regularnie przyjeżdżały duże transporty z Żydami?
  • Co działo się z ludźmi po przybyciu na rampę?
  • Jakie etapy można wyodrębnić w procesach masowych mordów?
  • Jaka była rola Sonderkomand w procesie zagłady?
  • Kto udostępniał technikę do masowej zagłady i czerpał z niej korzyści?
  • Jak wykorzystywano zwłoki i w jaki sposób je usuwano?
  • Co działo się z bagażami i cennymi rzeczami deportowanych Żydów?
  • Dlaczego pomieszczenie, gdzie były składowane rzeczy po pomordowanych nazywa się “Kanada”?
  • W jaki sposób wykorzystywano zagrabione dobra, kto korzystał na tym lub wzbogacał się na nich?