Zadanie

Opracujcie krótko temat tak, żeby następnie (podczas zwiedzania Brzezinki lub piętra bloku 7 w obozie macierzystym) móc go zaprezentować grupie. 

Opiszcie istniejące w obozie możliwości i formy oporu. 

Na podstawie wspomnień Tadeusza Sobolewicza przedstawcie znaczenie solidarności i samopomocy.

Pytania pomocnicze

  • Które z działań więźniów były formami oporu?
  • Jakie warunki były konieczne dla funkcjonowania ruchu oporu?
  • Jakie skutki dla współwięźniów miała działalność ruchu oporu?
  • Jakie były możliwości i formy samopomocy?
  • Z jakich powodów i w jakich warunkach podejmowano próby ucieczki?
  • Na jaką pomoc mogli liczyć więźniowie? Z jakimi przeszkodami się spotykali?   
  • Czego możemy się dowiedzieć o grupach uciekinierów ze statystyki ucieczek?
  • Dlaczego kobiety znacznie rzadziej niż mężczyźni brały udział w ucieczkach z Auschwitz?