Zadanie

Opracujcie krótko temat tak, żeby następnie (podczas zwiedzania obozu) móc go przedstawić grupie. 

Znajdując się na wystawie w obozie macierzystym (blok 6, sala 3 na piętrze) opowiedzcie grupie o warunkach pracy w Auschwitz i metodach wyniszczania poprzez pracę.

Pytania pomocnicze

  • Jakie były najcięższe i najbardziej niebezpieczne prace przy budowie obozu?
  • Jaką rolę spełniała praca więźniów w systemie obozowym?
  • Do jakiego rodzaju pracy w administracji obozowej byli zatrudnieni więźniowie?
  • Jakie prace dawały szanse na przeżycie? Jakie przynosiły śmierć?
  • Jakie znaczenie miało rolnictwo?
  • Od kiedy i z jakiego powodu zaczęło wzrastać zatrudnienie więźniów w zakładach przemysłowych?
  • W jakim stopniu niemieckie zakłady przemysłowe uczestniczyły w „wyniszczaniu poprzez pracę”?
  • Ile było podobozów KL Auschwitz? Jaką posiadały administrację?