Zadanie

Opracujcie krótko temat tak, żeby następnie (podczas zwiedzania obozu) móc go przedstawić grupie. 

Przy bloku 11 opowiedzcie grupie (własnymi słowami, na podstawie pytań pomocniczych i relacji świadków) o warunkach panujących w bloku śmierci i egzekucjach przy ścianie śmierci. 

Zastanówcie się w jaki sposób wasza grupa mogłaby uczcić pamięć pomordowanych.

Pytania pomocnicze

  • Jakie osoby/ grupy były ofiarami egzekucji?
  • Jak władze obozowe uzasadniały egzekucje więźniów?
  • Jakie metody zabijania więźniów praktykowało SS w KL Auschwitz?
  • Jacy więźniowie byli ofiarami komór gazowych w Auschwitz?
  • W jaki sposób upamiętnia się dziś ofiary zbrodni przy ścianie śmierci na dziedzińcu bloku 11?