Zadanie

Opracujcie krótko temat tak, żeby następnie (podczas zwiedzania obozu) móc go przedstawić grupie.

Na podstawie pytań i materiałów pomocniczych opowiedzcie grupie (własnymi słowami!) o budowie i rozbudowie obozu (przy planie obozu), powodach, dla których SS wybrało taką lokalizację i związanych z obozem interesach.

Pytania pomocnicze

  • Kiedy rozpoczęła się budowa KL Auschwitz?
  • Dlaczego wybrano właśnie ten teren na budowę obozu?
  • Jakie plany i korzyści miało kierownictwo SS z budowy obozu w początkowym okresie jego istnienia a jakie w późniejszych latach?
  • Kim byli pierwsi więźniowie i jakie były ich warunki bytowe w obozie?
  • Co stało się z polską ludnością zamieszkującą tereny przylegające do obozu?
  • W jakim stopniu rozbudowa obozu dotknęła ludność oświęcimską?
  • Ile było budynków w momencie uruchomienia obozu (20 maja 1940 r.) i ilu znajdowało się w nich więźniów?
  • W jaki sposób i dlaczego rozbudowano obóz na polecenie Himmlera?
  • Jaką powierzchnię zajmował obóz w końcowej fazie istnienia (w 1944 r.) i ilu więźniów (mężczyzn, kobiet, ogółem) znajdowało się w jego poszczególnych częściach?