Zadanie

Opracujcie krótko temat tak, żeby następnie (podczas
zwiedzania obozu) móc go przedstawić grupie.

 • Zwiedzanie obozu macierzystego
  Znajdując się w blokach 6 i 7 obozu macierzystego
  opiszcie warunki życia więźniów i wyjaśnijcie rysunki
  Thomasa Geve.

 • Zwiedzanie Brzezinki
  Opowiedzcie grupie o warunkach panujących na
  „Kwarantannie“ (Brzezinka, część B II a).

Pytania pomocnicze

 • Jaką rolę spełniała “Kwarantanna”?
 • Jakie były warunki mieszkaniowe więźniów w bloku obozu macierzystego?
 • Jakie były warunki mieszkaniowe więźniów w barakach w Brzezince?
 • Jakie były warunki sanitarne i odzież?
 • Jak wyglądało wyżywienie więźniów?
 • Jak wyglądał dzień więźnia?
 • Jaką rolę spełniał codzienny apel?
 • Jakie warunki panowały w szpitalu obozowym?