Zadanie

Opracujcie krótko temat tak, żeby następnie (podczas zwiedzania obozu) móc go przedstawić grupie. 

W odpowiednich miejscach wystawy, na podstawie pytań pomocniczych, opiszcie grupie (własnymi słowami!) różne metody eksterminacji i likwidacji zwłok. Wyjaśnijcie pojęcia: „Akcja Reinhard“ i „Akcja Erntefest“ w kontekście programu „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej“. Na podstawie wspomnień Jerzego Kwiatkowskiego opowiedzcie co widzieli i słyszeli tego dnia inni więźniowie. 

Prezentując temat starajcie się nie przeciążać słuchaczy zbyt dużą ilością szczegółów, danych i liczb. Pamiętajcie też, że oprowadzanie powinno trwać tylko ok. 15 minut. Zostawcie czas na ewentualne pytania.

 

 

Pytania pomocnicze

  • Dlaczego i jak byli mordowani ludzie w obozie na Majdanku?
  • Jakie osoby/grupy przede wszystkim były ofiarami egzekucji do 1943 r.?
  • Jaka była geneza i ideologiczne uzasadnienie „Akcji Reinhard” i „Akcji Erntefest”?
  • Jaki przebieg miał masowy mord w dniu 3 listopada 1943 r.?
  • Jakich ludzi mordowano poprzez tzw. transporty śmierci w obozie na Majdanku w okresie od października 1943 r. do wyzwolenia w 1944 r.?
  • Jacy ludzie byli ofiarami selekcji i gazowań na Majdanku i jak było to realizowane?
  • W jaki sposób upamiętnia się dzisiaj w muzeum ofiary w poszczególnych miejscach mordów?