Zadanie

Opracujcie krótko temat tak, żeby następnie (podczas zwiedzania obozu) móc go przedstawić grupie. 

Korzystając z pytań pomocniczych i modelu w baraku 45 opowiedzcie grupie (własnymi słowami!) o utworzeniu i rozbudowie obozu oraz powodach, dla których SS zdecydowało się na taką lokalizację i interesach związanych z obozem. 

Podczas prezentowania tematu starajcie się nie przeciążać słuchaczy zbyt dużą ilością szczegółów, danych i liczb. Pamiętajcie też, że oprowadzanie powinno trwać tylko ok. 15 minut i zostawcie czas na ewentualne pytania.

Pytania pomocnicze

  • Jakie były gospodarcze i demograficzne plany dowództwa SS dotyczące dystryktu lubelskiego?
  • Jakie funkcje w związku z nimi miał pełnić obóz?
  • W jakiej mierze plany te zostały zrealizowane, a w jakiej nie i dlaczego?
  • Jakie fazy zmian funkcji obozu można wyróżnić w okresie od października 1941 r. do lipca 1944 r.?
  • Kim byli pierwsi więźniowie i pierwsze śmiertelne ofiary w obozie?
  • Co stało się z mieszkającą w regionie ludnością żydowską i polską?