Zadanie

Opracujcie krótko temat tak, żeby następnie (podczas zwiedzania obozu) móc go przedstawić grupie.

Na podstawie pytań pomocniczych opiszcie grupie możliwości i formy oporu w obozie oraz, na podstawie wspomnień Zacheusza Pawlaka, kontakty ze światem zewnętrznym.

Przedyskutujcie język i symbolikę miejsca pamięci. Podczas zwiedzania starajcie się nie przeciążać słuchaczy zbyt dużą ilością szczegółów, danych i liczb. Pamiętajcie też, że oprowadzanie powinno trwać tylko ok. 15 minut i zostawcie czas na ewentualne pytania.

Pytania pomocnicze

  • Jakie polityczne grupy oporu istniały na Majdanku?
  • Jakie były relacje między nimi?
  • Jakie były możliwości działania w ramach ruchu oporu?
  • W jaki sposób możliwe były kontakty ze światem zewnętrznym?
  • Jaki rodzaj pomocy z zewnątrz można było organizować?
  • Jakie były udane i nieudane próby ucieczek?
  • Kiedy zaczęły się transporty ewakuacyjne i dokąd były kierowane?
  • Jak zachowywali się radzieccy wyzwoliciele po wyzwoleniu?
  • Co przemilcza Józef Marszałek omawiając wyzwolenie?
  • Jakie interpretacje polityczne przekazuje Pomnik Walki i Męczeństwa, Mauzoleum i napisy?