Zadanie

W czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej miejsca pamięci, nazywane miejscami „walki i męczeństwa" pełniły szczególną rolę. Będąc przy pomniku, spróbujcie tę rolę zdefiniować, a potem przedyskutujcie następujące zagadnienia:

Pytania pomocnicze

  • Jak nazywano wtedy okres narodowego socjalizmu? Co oznaczają pojęcia: „nazistowski", „hitlerowski" i „faszystowski"?
  • Jak zostały nazwane ofiary obozu? Jakie osoby czy grupy rozumiano pod tym mianem? Czy objęto wszystkie grupy ofiar były prawidłowo zdefiniowane?
  • Co oznaczają w tym kontekście (poprzednie pytanie) pojęcia: „walka" i „męczeństwo"? Dlaczego droga do pomnika została nazwana Drogą Hołdu?
  • Jakie treści polityczne odzwierciedla Pomnik „Walki i Męczeństwa” oraz Mauzoleum wraz z napisami?
  • Jak określilibyście atmosferę panującą podczas przejścia przez „wąwóz - otchłań"? Czy jest możliwe, by zwiedzający doświadczyli w tym miejscu „okropności tamtych lat"?
  • W Mauzoleum spoczywają prochy ludzi zamordowanych na Majdanku. W niektórych kręgach kulturowych praktykowana jest kremacja zwłok. Czy ma to miejsce również w religii żydowskiej? Jak wyglądają żydowskie cmentarze?
  • Na fryzie kopuły Mauzoleum umieszczono napis: Los nasz dla Was przestrogą. Co oznacza on dla was?
  • Jak oceniacie kulturę upamiętniania w PRL? Jak powinno wyglądać oddawanie pamięci w demokratycznej Europie?