Zadanie

Opracujcie krótko temat tak, żeby następnie (podczas zwiedzania obozu) móc go przedstawić grupie. 

Na podstawie pytań pomocniczych opiszcie grupie warunki pracy. Przedstawcie też, na podstawie wspomnień Tadeusza Kosibowicza, warunki panujące w izbie chorych („rewirze“). 

Wyjaśnijcie również symbolikę, znajdującej się na wystawie, rzeźby „Żółw“ oraz Kolumny Trzech Orłów, stojącej obok bramy wejściowej na pole III. Prezentując temat se powinno trwać tylko ok. 15 minut. 

Zostawcie czas na ewentualne pytania.tarajcie się nie przeciążać słuchaczy zbyt dużą ilością szczegółów, danych i liczb. Pamiętajcie też, że oprowadzani.

Pytania pomocnicze

  • Przy jakich pracach zatrudniano więźniów?
  • Jakie skutki miały warunki pracy?
  • Do jakich chorób i epidemii prowadziły warunki higieniczne?
  • Jakie były możliwości leczenia?
  • Jaka była śmiertelność w okresie od 1941 do 1944 roku?
  • Jakie formy samopomocy występowały wśród więźniów?
  • Jakie formy samostanowienia wspierały wolę przetrwania?