Zadanie

Opracujcie krótko temat tak, żeby następnie (podczas zwiedzania obozu) móc go przedstawić grupie.

W odpowiedniej części wystawy, na podstawie pytań pomocniczych, przedstawcie (własnymi słowami!) strukturę organizacyjna obozu.

Prezentując temat starajcie się nie przeciążać słuchaczy zbyt duża ilością szczegółów, danych i liczb. Pamiętajcie też, że oprowadzanie powinno trwać tylko ok. 15 minut. Zostawcie czas na ewentualne pytania.

Pytania pomocnicze

  • Jakim organom SS podlegał obóz na Majdanku i w jakiej mierze jego struktura organizacyjna różniła się od innych obozów koncentracyjnych?
  • Kim byli komendanci, za co byli odpowiedzialni i jakie zachowania cechowały każdego z nich?
  • Z jakich oddziałów składała się komendantura obozu i jakie miały one zadania?
  • Jakie były zadania oddziałów wartowniczych?
  • Jakie podobozy należały do obozu koncentracyjnego na Majdanku i na ile ich funkcja różniła się od podobozów innych kacetów?