Zadanie

Opracujcie krótko temat tak, żeby następnie (podczas zwiedzania obozu) móc go przedstawić grupie. 

Zlokalizujcie poszczególne miejsca, w których realizowano procedurę przyjęcia do obozu nowo przybyłego więźnia i, na podstawie wspomnień Haliny Birenbaum i Adolfa Górskiego, opowiedzcie co wówczas przeżywali. 

Przy pomocy pytań opiszcie grupie (własnymi słowami!) społeczność więźniów oraz warunki panujące w obozie. Podczas zwiedzania starajcie się nie przeciążać słuchaczy zbyt dużą ilością szczegółów, danych i liczb. Pamiętajcie też, że oprowadzanie powinno trwać tylko ok. 15 minut i zostawcie czas na ewentualne pytania.

Pytania pomocnicze

  • Dlaczego i skąd deportowano ludzi do obozu na Majdanku?
  • Jaka była struktura wieku, pochodzenie narodowe i społeczne więźniów?
  • W jakich warunkach odbywał się transport ludzi na Majdanek?
  • Jak przebiegało przyjęcie, rejestracja i znakowanie więźniów?
  • Co się działo z rzeczami należącymi do ludzi deportowanych do obozu?
  • Jak wyglądało ubranie więźniów Majdanka?
  • Jaki był porządek dnia?
  • Jakie były warunki zakwaterowania?
  • Jakie było wyżywienie więźniów?
  • Jakie funkcje miały apele, kary i szykany?