Zadanie

Opracujcie krótko temat tak, żeby następnie (podczas zwiedzania obozu) móc go przedstawić grupie.

Wystawa dotycząca „ewakuacji” znajduje sie w tylnym pomieszczeniu krematorium. Opowiadając o niej zwróćcie szczególna uwagę na to, żeby nie przeciążyć słuchaczy zbyt duża ilością szczegółów, danych, liczb. Skoncentrujcie się na relacjach świadków. Pamiętajcie też, że oprowadzanie powinno trwać tylko ok. 15 minut i zostawcie czas na ewentualne pytania.

Pytania pomocnicze

  • Pojęcie „ewakuacja” było używane przez nazistów w szczególnym znaczeniu. Co zazwyczaj się pod nim rozumie?
  • Jaki cel miała „ewakuacja” obozów koncentracyjnych i co to oznaczało dla więźniów?
  • Na jakie niebezpieczeństwa ze strony strażników narażenie byli więźniowie?
  • Jakie obciążenia fizyczne i warunki klimatyczne musieli znosić więźniowie podczas „ewakuacji”?
  • Jak odnosili się do więźniów mieszkańcy miejscowości, przez które
  • przebiegała trasa ewakuacji?
  • Jakie lęki, fizyczne cierpienia i uczucia opisują w swoich relacjach świadkowie tych wydarzeń?
  • Ile ofiar pochłonęła „ewakuacja” i jak liczba ta ma się do ogólnej liczby ofiar obozu Stutthof?