Zadanie

Opracujcie krótko temat tak, żeby następnie (podczas zwiedzania obozu) móc go przedstawić grupie.

Eksponaty dokumentujące formy oporu, zabójstwa oraz ucieczkę zostały wkomponowane w rożne bloki tematyczne wystawy. Opowiadając grupie o przejawach oporu więźniów odnieście się przede wszystkim do dostępnych w muzeum przedmiotów i relacji świadków.

Podczas zwiedzania starajcie się nie przeciążać słuchaczy zbyt dużą ilością szczegółów, danych i liczb. Pamiętajcie też, że oprowadzanie powinno trwać tylko ok. 15 minut i zostawcie czas na ewentualne pytania.

Pytania pomocnicze

  • Jakie działania rozwinęły się w obozie jako opór przeciwko panującym w nim drakońskim warunkom?
  • Jakie były możliwości ruchu oporu?
  • W jaki sposób można było się kontaktować ze światem zewnętrznym?
  • Jaki rodzaj pomocy mógł być organizowany z zewnątrz?
  • Jakie konsekwencje mógł przynieść udział w ruchu oporu poszczególnym więźniom, a jakie ogółowi uwięzionych?
  • Jakie były udane i nieudane próby ucieczek?