Zadanie

Opracujcie krótko temat tak, żeby następnie (podczas zwiedzania obozu) móc go przedstawić grupie.

Zagadnieniom: higiena w obozie, szpital oraz rola lekarzy SS poświęcono sale 9, 10 i 11 w baraku po lewej stronie. W pomieszczeniu 9 mieścił się szpital dla kobiet, 10 - sala operacyjna, a w sali 11, od 1942 r., węzeł sanitarny dla całego baraku.

Opowiedzcie grupie jakie warunki higieniczne panowały w obozie, jakie choroby w nim występowały i jak z nimi postępowano.

Podczas zwiedzania starajcie się nie przeciążać słuchaczy zbyt dużą ilością szczegółów, danych i liczb. Pamiętajcie też, że oprowadzanie powinno trwać tylko ok. 15 minut. Zostawcie czas na ewentualne pytania.

Pytania pomocnicze

  • Jakie warunki higieniczne panowały w obozie?
  • Jaki był stan zdrowia więźniów w chwili ich przybycia do obozu?
  • Na jakie choroby zapadali więźniowie wskutek warunków panujących w obozie?
  • Co oznaczało dla więźnia zachorowanie?
  • Jaką rolę odgrywali w szpitalu więźniowie-lekarze i więźniowie-sanitariusze a jaką lekarze SS?
  • Jakie było wyposażenie szpitala?
  • Co jeszcze (poza szpitalem) podlegało lekarzowi obozowemu? (tablica na wystawie)
  • Dlaczego lekarze SS byli współodpowiedzialni za masowe morderstwa w Stutthof?