Zadanie

Opracujcie krótko temat tak, żeby następnie, podczas zwiedzania obozu, móc go przedstawić grupie.

Wystawa „Geneza i pierwszy okres istnienia KL Stutthof; Struktura władz obozu. Załoga SS“ znajduje się w pierwszym baraku po prawej stronie w salach 2, 3, 4 i 5. Informacje o procesach zbrodniarzy w pomieszczeniu 5 w krematorium. W odpowiednich salach wystawowych opowiedzcie grupie czego dowiedzieliście się o załodze SS obozu koncentracyjnego Stutthof.

Podczas zwiedzania starajcie się nie przeciążać słuchaczy zbyt dużą ilością szczegółów, danych i liczb. Pamiętajcie też, że oprowadzanie powinno trwać tylko ok. 15 minut i zostawcie czas na ewentualne pytania.

Pytania pomocnicze

  • Co skłaniało ludzi, takich jak Pauly i Hoppe, do wstąpienia do SS?
  • Na podstawie ich życiorysów spróbujcie powiedzieć, jakie były powody wyboru takiej „kariery”. Jakie mieli mniemanie o sobie?
  • Jaki wpływ na ich polityczne i ogólne przekonania wywarło środowisko (rodzina, przyjaciele, wykształcenie, zawód)?
  • Jak indoktrynowano funkcjonariuszy SS podczas przygotowań do roli komendantów obozu?
  • Czy byli oni „normalnymi” (przeciętnymi) ludźmi, którzy tylko wypełniali rozkazy, czy też kierowała nimi żądza władzy nad życiem i śmiercią?
  • Jak radzili sobie sprawcy, z poczuciem winy i odpowiedzialnością za zbrodnie, po ujawnieniu ich czynów?
  • Z jakich powodów tak niewielu sprawców zostało osądzonych za zbrodnie popełnione w Stutthof?