Zadanie

Opracujcie krótko temat tak, żeby następnie (podczas zwiedzania obozu) móc go przedstawić grupie.

Wystawa na ten temat znajduje się w baraku po lewej stronie, w trzecim pomieszczeniu. Dotyczy ona traktowania więźniów podczas przyjmowania do obozu, ich ubrania, znakowania oraz czynionych przez więźniów prób zachowania godności i indywidualności. Opowiedzcie o tym grupie.

Podczas zwiedzania starajcie się nie przeciążać słuchaczy zbyt dużą ilością szczegółów, danych i liczb. Pamiętajcie też, że oprowadzanie powinno trwać tylko ok. 15 minut. Zostawcie czas na ewentualne pytania.

Pytania pomocnicze

  • Jakie grupy więźniów kierowano do obozu Stutthof w czasie jego istnienia i jak uzasadniano ich osadzenie?
  • Jak byli traktowani więźniowie podczas przyjmowania ich do obozu?
  • Z jakich faz składała się procedura przyjmowania do obozu?
  • Jaką rolę pełniła ona w systemie obozowym?
  • Jakie były różnice w traktowaniu poszczególnych grup więźniów i dlaczego?
  • W jaki sposób więźniowie próbowali zachować swoją godność?