Zadanie

Opracujcie krótko temat tak, żeby następnie, podczas zwiedzania obozu, móc go przedstawić grupie.

Sale wystawowe pokazujące warunki bytowe więźniów znajdują się w baraku po lewej stronie. Pierwsze pomieszczenie przedstawia stan między 1939 a 1941 r., drugie od 1942 r. Sala była wtedy jednak w całości wypełniona pryczami, nie było pustej przestrzeni tak jak dziś. Następne pomieszczenie to stołówka (tzw. Tagesstube, czyli izba dzienna). Izby dzienne znajdowały się wprawdzie w barakach od 1942 r., jednak obiad musiał być spożywany poza nimi, w miejscu pracy.

W odpowiednich salach wystawowych opowiedzcie grupie o warunkach życia w obozie. Podczas zwiedzania starajcie się nie przeciążać słuchaczy zbyt dużą ilością szczegółów, danych i liczb. Pamiętajcie też, że oprowadzanie powinno trwać tylko ok. 15 minut i zostawcie czas na ewentualne pytania.

Pytania pomocnicze

  • Jak wyglądało miejsce zakwaterowania więźniów pod względem higieny, zagęszczenia ludności i warunków do spania?
  • W jakim stopniu warunki życia uległy zmianie w późniejszej fazie funkcjonowania obozu?
  • Jak wyglądał przebieg/organizacja dnia w obozie?
  • W jaki sposób egzekwowano rygor obozowy (reguły, kary)?
  • Jak było zorganizowane zaopatrzenie obozu w żywność i według jakich zasad przydzielano racje żywnościowe?
  • Jakie następstwa zdrowotne miały warunki panujące w obozie?