Zadanie

Opracujcie krótko temat tak, żeby następnie (podczas zwiedzania obozu) móc go przedstawić grupie.
W baraku po lewej stronie, w salach 7 i 8, znajduje się ekspozycja na temat pracy więźniów – zagłady poprzez prace. Można tam znaleźć wiele dokumentów i fotografii.

Opowiedzcie grupie (własnymi słowami) o pracy i funkcji jaka pełniła w obozie. Podczas zwiedzania starajcie się nie przeciążać słuchaczy zbyt dużą ilością szczegółów, danych i liczb. Pamiętajcie też, że oprowadzanie powinno trwać tylko ok. 15 minut i zostawcie czas na ewentualne pytania.

Pytania pomocnicze

  • Jakie funkcje pełniła praca w systemie obozowym?
  • Jakie prace musieli wykonywać więźniowie w obozie macierzystym Stutthof?
  • W jakich warunkach pracowali więźniowie?
  • Jak rozwijał się system podobozów Stutthof?
  • Jakie prace musieli wykonywać więźniowie w podobozach?
  • Kto czerpał zyski z pracy więźniów?
  • Jakie skutki miały warunki pracy?